Koordinačné centrum
pre staré vozidlá


Pokračujte ďalej

Usmernenie k nakladaniu s odpadom v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19

Zistiť viac...

Koordinačné centrum


Koordinačné centrum pre staré vozidlá – vznikolo na základe zákona zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. a výzvy MŽP SR podľa ods. § 31 3 a 4 zákona č. 79/2015 Z. z.

Členovia Koordinačného centra pre staré vozidlá


Auto Recycling

Lamačská cesta 6353/3C 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
IČO: 45 743 762, IČ DPH: SK2120168149


WEB: www.autorecycling.sk

Porsche Slovakia, spol. s r.o.

Vajnorská 160, 831 04 Bratislava
IČO 31 362 788, IČ DPH SK2020344018


WEB: www.vw.sk

ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.

Sabinovská 6, 821 02 Bratislava
IČO: 31 347 215, IČ DPH: SK2020296465


WEB: www.skoda-auto.sk


Oznámenie


Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.

ukončil pôsobenie ako individuálny zástupca výrobcu k 28.2.2021 a od 1.3.2021 je členom organizácie zodpovednosti výrobcov Auto Recycling

Dôležité odkazy


Zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z. (PDF dokument)


www.justice.gov.sk

Ministerstvo životného prostredia SR


www.minzp.sk

Zväz automobilového priemyslu SR


www.zapsr.sk


iDovoz.sk - prevzatie zodpovenosti za ekologické spracovanie vozidla


www.idovoz.sk

Informačný systém eZAP - spracovanie starých vozidiel


www.ezap.sk

Elektronický register starých vozidiel - odhlásenie neexistujúceho vozidla z NEV


www.ersv.sk

Copyright (c)2016 Koordinačné centrum pre staré vozidlá